Pedigree database menu
N. Antipova
Last name Antipova
First name N.
Email address nata260596@yandex.ru
Website http://
Owner of DZHOVANNA
SAMBUKA MOLINARI IZ DINASTII CHEMPIONOV
Breeder of DOMICIAN
DOMINICA FAER LADY
DZHOVANNA
Added by Antyaneto4ka