Pedigree database menu
BRAVO CORSO DZHIOYRA
BRAVO CORSO DZHIOYRA

Ped# : RKF 1367244
Titles :
Colour : Unknown
HD : unknown
VASCO

Ped# : LI9938967 ; RFK 1143593
Titles : RUSCH
Colour : Black/Nero
HD : unknown
DUCA

Ped# : AG97L8420
Titles :
Colour : Black brindle/Nero tigrato
HD : unknown
CIPS

Ped# : AG94L3534
Titles :
Colour : Unknown
HD : unknown
RENATA

Ped# : AG94L4007
Titles :
Colour : Unknown
HD : unknown
ULLA

Ped# : AG96L7761
Titles :
Colour : Black/Nero
HD : unknown
UNCAS

Ped# : AG95L5484
Titles :
Colour : Black/Nero
HD : unknown
AZHAR

Ped# : AG94L4322
Titles :
Colour : Unknown
HD : unknown
FANNY

Ped# : RKF 1454461
Titles : CH.BLR
Colour : Brindle/Tigrato
HD : unknown
ARMANDO

Ped# : LI0238046, RKF1290939
Titles : RUSCH
Colour : Black/Nero
HD : unknown
GULLIVER

Ped# : LI0143419 ; LO05100032
Titles : It.Ch
Colour : Brindle/Tigrato
HD : HD C
PAKITA

Ped# : LI99155686
Titles :
Colour : Brindle/Tigrato
HD : unknown
IMBIRA

Ped# : RKF1143995
Titles : CH RUS
Colour : Brindle/Tigrato
HD : unknown
IARO

Ped# : AG97L0216, RKF 1109927
Titles :
Colour : Brindle/Tigrato
HD : unknown
IVONA

Ped# : RKF0000118
Titles :
Colour : Unknown
HD : unknown