Pedigree database menu
ETUSA
ETUSA


Ped# : LI0089504 ; RI-W5.486
Titles :
Colour : Black/Nero
HD : OFA Excellent
SIRIO

Ped# : LI9993190
Titles :
Colour : Black/Nero
HD : unknown
CLODO

Ped# : LI98128021
Titles :
Colour : Black/Nero
HD : unknown
Unknown
Unknown
MAIA

Ped# : AG94L3902
Titles :
Colour : Unknown
HD : unknown
PUBLIO

Ped# : AG94L2611
Titles :
Colour : Unknown
HD : unknown
ANIA

Ped# : AG94L3085
Titles :
Colour : Unknown
HD : unknown
ATHENA

Ped# : LI98154847
Titles :
Colour : Brindle/Tigrato
HD : unknown
UMBRO DEL MURGESE

Ped# : AG95L5334
Titles :
Colour : Unknown
HD : unknown
HOLD

Ped# : AG95L4608
Titles :
Colour : Unknown
HD : unknown
NORIA

Ped# : AG95L4610
Titles :
Colour : Unknown
HD : unknown
NAOMI

Ped# : AG97L8136
Titles :
Colour : Grey/Grigio
HD : unknown
BUC

Ped# : AG95L5518
Titles :
Colour : Unknown
HD : unknown
ALICE DI RIO NERO

Ped# : AG95L5701
Titles :
Colour : Fawn/Fulvo
HD : unknown