Pedigree database menu
NAGIFAR'S TYSON AKARD
NAGIFAR'S TYSON AKARD

Ped# : ICCF 0600780
Titles :
Colour : Unknown
HD : unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown
Unknown Unknown
Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown
Unknown Unknown
Unknown