ANGELO DEL GUARDIANO VICTORIA
ANGELO DEL GUARDIANO VICTORIA ZAAR Z MARKURSKIEGO EDENU BYUKONI MAO-DAO
JONES
ARINA Z MACHOVA KRAJE
DIANA Z LESNEJ PRZYSTANI BOZZETTO RO-KA-TE
BAMBINA RO-KA-TE
ANGELO DEL GUARDIANO MAMASITA
NORTON ROYCE LE-MAR-JO
VARENNE DEI SILVANBULL
KARIA Z GAWRONIEGO OGRODU
RAISA Z MAZURSKIEGO EDENU EZO DE CORSO Z MACHOVA KRAJE
DIANA Z LESNEJ PRZYSTANI
http://www.canecorsopedigree.com/modules/animal/pedigree.php?pedid=18737